Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Se, hvor nu Jesus træder

Representative Text

1 Se, hvor nu Jesus træder
Hen til den Morderstad,
Endog man ham bereder
Saa stort et Blodebad!

2 Endog hans Guddoms Øie
Sit Fængsel, Kors og Nød
Forud kan agte nøie,
Ja se sin visse Død.

3 Dog vil han fri i Sinde
Mod sine Fiender gaa,
Han veed, han skal dem binde,
Og evig Seier faa.

4 Hans Adferd er kun ringe,
Et Asen er hans Hest,
Dog kan han undertvinge
Al Satans Gift og Pest.

5 Her er han, som vil løse
Hver syndebunden Træl,
Her er han, som vil øse
Trøst i hver bange Sjæl.

6 Her er han, som hu atter
Til Salem byder Fred,
Gak ud, o Zions Datter,
Og dig i hannem glæd!

7 Her er han, som vil favne
Dig med sin Kjærlighed,
Her er han, som vil gavne
Dig med sin blodig' Sved.

8 Her er han, som vil bære
En Tornekrans for dig,
Her er han, som skal være
Din Drot evindelig.

9 Her er han, som vil gyde
For dig sit Hjerte-Blod,
Her er han, som vil yde
Til dig en salig Flod!

10 O Jesus, gid jeg kunde,
Som jeg saa gjerne vil,
Dig ære nogenlunde,
O hjælp mig selv dertil!

11 Jeg gjerne mine Klæder
For dig vil lægge ned,
Jeg med i Flokken træder,
Som er med Tak bered.

12 Jeg bær og mine Palmer
For Ærens Konge frem,
Jeg synger mine Salmer,
O Jesus, hør dog dem!

13 Mit Hosianna klinger
Ved din den gode Aand,
Mit Hjerte sig opsvinger,
Oplettet ved din Haand.

14 Til Lykke, o til Lykke,
Du Ærens Konge, gak,
Min Død at undertrykke,
Og hav saa evig Tak.Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #300

Author: Thomas Kingo

(no biographical information available about Thomas Kingo.) Go to person page >

Timeline

Instances

Instances (1 - 6 of 6)

Kirkesalmebog #d577

TextPage Scan

Kirkesalmebog #300

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #300

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #198

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #300

Suggestions or corrections? Contact us