Hymnary Friends,

As our fall/winter fund drive winds down, please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. We're behind where we have been in past years with this drive, and we are hoping to catch up a little between now and January 1, 2019!

Please know that we want to keep Hymnary (the most complete database of North American hymnody on the planet) going for many years to come. Your donations help us do that. Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

40. Kjære Barn, hvor stor er dog

1 Kjære Barn, hvor stor er dog
Naaden, som dig End har givet!
Faderen dig til sig tog,
Og i Sønnen har du Livet,
Aanden fik du til et Pant.
Alt Guds Naades Ord er sandt.

2 Renset saa i Daabens Aa,
Ofret Gud i Barndoms Alder,
Kan du herlig smykket staa,
Naar dig Gud til Bryllups kalder;
Kjødets Sans skal vorde slukt,
Kristus ind i Hjertet lukt.

3 Tænk da nu paa denne Pagt,
Alt imens du Aande drager,
Bliv hos Herren, vær paa vagt,
At din Krone ingen tager!
Den, af Gud er kaaret saa,
Skal og Herrens Veie gaa.

4 Tidlig nu dig selv paamind,
Hvad i Daaben du afsiger,
Lad ei Djæv'len trænge ind
Med sin List og falske Smiger,
Vær i Jesus Kristus stærk
Mod al Synd og Satans Verk!

5 Boks i Herrens Frygt, bliv stor,
Og bliv til Forældres Glæde,
Daabens Naade, Herrens Ord
Følge dig, hvor du skal træde,
Være dig evindelig
Rettesnor til Himmerig!

Text Information
First Line: Kjære Barn, hvor stor er dog
Author: B. Schmolck
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Daab; Baptism; Fastelavns Søndag: Til Høimesse (2 more...)
Notes: Som: Jesus er mit Haab og Trøst
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements