480. Sankt Peder faldt for Kristus ned

1 Sankt Peder faldt for Kristus ned,
Sit Skriftemaal han gjorde,
Hans Hjerte skjalv af Skamfuldhed,
Se op han ikke torde.
Herre, gak fra mig paa Stand!
Fordi jeg er en syndig Mand,
Uværdig for dit Øie. Herre Jesus!

2 Men Jesus mildeligen stod,
Og saa den arme Synder,
Som gjorde Skriftemaal og Bod,
Og Naade ham forkynder:
Ikke frygt! fra denne Stund
Du Mennester af Dødsens Bund
Skal fange til Guds Rige. Herre Jesus!

3 Da stod Sankt Peder op, og kom
Fuldglad og rig til Lande:
Her gangen var en Naade-Dom,
Det maatte han vel sande.
Fangen var han bleven selv
Ved Herrens Ord af Tviler-Elv,
I Troen var han bunden. Herre Jesus!

4 Hvad var ham nu al Verdens Skat,
Og hine Fiske mange?
Hvad var den tunge Tvilens Nat
Og Arbeids-Timer lange?
Straks han alle ting forlad,
Ig fulgte Krist med trøstigt Mod,
Det gjorde og de andre. Herre Jesus!

5 Saa stander op, og følger fort
Den Herre Krist, som kalder,
Og kaster alt, som hefter, bort,
Selv det, som tungest falder!
Kristus byder gode Kaar,
Og paa hans Ord, om und du gaar,
Saa skal alt vel dig lykkes. Herre Jesus!

6 O Kristus Jesus, vær os god,
Naar i dein Fangst her stræves!
Vi sidde ofte træt og mod,
Det tykkes os forgjæves;
Vis os rette Tid og Sted,
Den trætte styrk, de Bange glæd;
Vær med os selv om Borde! Herre Jesus!

7 Og gjør os Alle, Store, Smaa,
Til dine Følgesvende,
Som hjerteglade med dig gaa,
Om Jorden skulde brænde!
Tag os med til Himmerig,
Der vil vi evig takke dig,
Og Naaden din velsigne! Herre Jesus!

Text Information
First Line: Sankt Peder faldt for Kristus ned
Author: Landstad
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Femte Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Fifth Sunday after Trinity Sunday; Søndag Septuagesima: Til Høimesse -Til Tredje Teksxtækkes Evangelium (7 more...)
Notes: Som: Den herre Krist i Dødsens Baand
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us