482. Jesus, Herre! paa dit Ord

1 Jesus, Herre! paa dit Ord
Er jeg til min Gjerning rede;
O, den Trøst er sand og stor,
Du mig ved din Aand vil lede!
Paa dit Ord og i dit Navn
Al Ting vorder mig til Gavn.

2 Skal jeg mangen mødig Dag
Savne Frugten af min Møie,
Mangen Aften træt og svag
Hovedet til Hvile bøie,
Paa dit Ord ved Morgengry
Gaar jeg til min Id paany.

3 Staar jeg ensom og forladt,
Gjemmer Graven al min Glæde,
Er i Sorgens øde Nat
Ingen Ven med Trøst tilstede:
Jesus! dog hos dig er Trøst,
Hvert dit Ord er Haabets Røst.

4 Paa dit Ord jeg trøstig gaar
Gjennem Verdens Sorg og Møie,
Ved din Naades Magt jeg naar
Seiers-Palemn i det Høie;
Til min sidste Stund jeg tror,
Jesus, Herre! paa dit Ord.

Text Information
First Line: Jesus, Herre! paa dit Ord
Author: Mikael Liebenberg
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Femte Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Fifth Sunday after Trinity Sunday; Andre Søndag I Advent: Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Lektie (15 more...)
Notes: Som: Gaa nu hen og grav min Grav
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us