Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

483. Din, o Jesus, din at være

1 Din, o Jesus, din at være,
Er min Lyst og all min Ære,
Din i Liv og din i Død;
Derfor vil jeg gjennemstride,
I dit Fodspor vil jeg skride,
Finde Kampens Time sød.

2 Ja, jeg veed, kun den kan finde
Ærens Krans, hvor du er inde,
Ærens Krans og Livets Fred,
Som, trods alle Livets Farer,
Fiendens Svig og Mørkets Snarer,
Trolig gaar i dinne Fjed.

3 Under Korset vil jeg træde,
Være det med stille Glæde,
Korset, Frelser! som er dit;
Gaar min Vei i mørke Dale,
Dog mit Maal i Himlens Sale
Skuer Øiet fro og frit.

4 Før mig kun, hvor Døden truer,
Før mig gjennem Trængsels Luer,
Gjennem Storm paa vilden Hav,
Som du vil, o Jesus kjære,
Naar kun du, kun du vil være
Selv min stærke Støttestav!

5 Af din Naades Lys omstraalet,
Led mig selv paa Vei til Maalet,
Mens jeg vandrer her paa Jord!
Og, naar Korsets Tid er omme,
Til din Himmel lad mig komme,
Hvor i Herlighed du bor!

Text Information
First Line: Din, o Jesus, din at være
Author: Theo. Oldenburg
Language: Norwegian
Publication Date: 1919
Topic: Femte Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Fifth Sunday after Trinity Sunday; Nyaarsdag: Til Aftengudstjeneste - Til Sekund Tekstrækkes Epistel (13 more...)
Notes: Som: Naglet til et Kors paa Jorden
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements