Celebrate 10 years of Hymnary.org!

It's Hymnary's 10th birthday this month and to celebrate, we're giving the gifts! Want a free FlexScore? Look for the "Claim Free FlexScore" button on any public domain FlexScore page and enjoy a complimentary FlexScore on us.

616b. Nằm yên trong máng chiền kia

1. Nằm yên trong máng chiền kia, nào được nôi, nệm, giường,
Đầu kê rơm khô thế gối, Ấu-Chúa trông hiền-lương,
Kìa, bao tinh-tú trên cao đều dòm xuống nơi nầy,
Hài-Nhi Jêsus angiấc, thánh-nanh hồn-nhiên thay!
Bầy chiên kia bỗng bebe, chọc thức giấc Anh-Hài,
Jêsus không tiếng oe-oe, nằm tự-nhiên khoan-khoái,
Chúa ôi, tôi yêu Ngài nhiều, nguyền nhin xuống từ trời,
Lại bên nôi ru tôi ngủ, Cúu-Chúa Jêsus ơi!

Text Information
First Line: Nằm yên trong máng chiền kia
Title: Nằm yên trong máng chiền kia
English Title: Away in a manger
Author: Nekonata
Translator: Nekonata
Publication Date: 2009
Tune Information
Name: MUELLER
Composer: James Ramsey Murray (1887)Media
MIDI file: Mueller
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements