Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Kirkesalmebog

Editor: Magnus B. Landstad
Publisher: Frikirkens Boghandel, Minneapolis , 1911
Denomination: Lutheran hymnals (general)
Language: German
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d1Aand over Aander, kom ned fra det Hoeie
d2Af Dybsens Noed jeg raabe maa
d3Af hoeiheden oprunden er
d4Af Jesu Ord og Adferd kan For'ldre se og l're
d5Afvend fra os, o Herre mild
d6Ah Herre from hvor stor en sum
d7Ak Fader lad dit ord din aand
d8Ak himmelsoede ord
d9Ak hvorledes Skal jeg skue
d10Ak mon min vei til Kanaan
d11Ak se til mig i naade ned
d12Ak vidste du som gaar i Syndens L'nker
d13Al den ganske Kristenhed
d14Al lov og pris og 're boer
d15Aldrig er jeg uden Vaade
d16Alenest' Gud i Himmerig
d17Alle I, som eder vende
d18Alle Ting er underlige
d19Allevegne hvor jeg vanker
d20Alting tjener dem til gode
d21Amen, Jesus han skal raade
d22Apostlerne sad i Jerusalem
d23At sige verden ret farvel
d24Bed, mit Hjerte, inderlig
d25Bedre kan jeg ikke fare
d26Bliv, hos mig, kj're herre Krist
d27Bliv hos os, Mester, dagen helder
d28Bliv med din store naade
d29Bort Sorg og Klag', Fryd dig hver Kristi Lem
d30Bort, verden, af mit Sind og Oeie
d31Broedre og Soestre, vi skilles nu ad
d32Broedre, vender eders Blikke
d33Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre
d34Christus, Sj'lene sands Lyse
d35Dage komme, Tider skride
d36Dagen viger og gaar bort
d37De angn Kristne Kn'le ned
d38De arme Sj'le, som I Hedenskabet vanke
d39De kn'lede med ja mod ja
d40De Kristne gaa fra Sted til Sted
d41De ord, som du mig lader hoere
d42Deilig er den Himmel blas
d43Deilig er Jorden, Pr'gtig er Gude Himmel
d44Deiligt det er at tjene Gud
d45Den Blomstertid nu kommer
d46Den 'delsteen saa rosenroed
d47Den gamle Adams sind med verdens frygt sig piner
d48Den Helt, som knuste Doedens Magt
d49Den Herre Krist i Doedsens Baand
d50Den Idr't Gud er t'kkelig
d51Den lyse Dag forgangen er
d52Den Naade, Gud os haver ted
d53Den naade, som Gud haver gjort
d54Den Port er sn'ver, trang den Sti
d55Den rette Dyders Moder Er trofast Kj'rlighted
d56Den signed' Dag, o Frelser blid
d57Den signede Dag er os nu ted
d58Den, som mig foeder, det er Gud min Herre
d59Den store hvide Flok, vi se
d60Den tro, som Jesus favner
d61Den troest er stro
d62Den Vei, dr ind til Jesum gaar
d63Den Vei, du gik i Kors og Trang
d64Den yndigste rose er funden
d65Den ypperligste Vei
d66Der Doeden slog Herodes ned
d67Dig bede Boernen' dine
d68Dig evig' Gud, ske 're
d69Din Kirke, Herre, lad bestaa
d70Din N'ste elsk af ganske Sj'l
d71Din, o Jesu, din at v're
d72Din Synd den gjoer dig blind og lam
d73Dit Navn, o Jesu, loker mig
d74Dit ord, o Gud, sum duggen dv'ger
d75Drag Helligaand, du Lysets Tolk
d76Drag ind ad dine porte
d77Driftig nu, mit bange Hjerte
d78Du foedes maa paany
d79Du hellige Guds Kirke her
d80Du hoeie Fryd for rene Sj'le
d81Du ledte frem ved Almagts Bud
d82Du livsens broed, Immanuel!
d83Du sj'nker mig dig self
d84Du, som Freden mig forkynder
d85Du, som gaar ud Fra den levende Gud
d86Du v're lovet, Jesu Krist
d87Dybe, stille, Sterke, mildeq
d88Dyre bord, som Jesus d'kker
d89Eia, hvor vel Du veed min Tarv og Trang
d90Eia, mit Hjerte inderlig Jubilerer
d91En Gud og alles Fader
d92Enhver, som 'der dette Broed
d93Enhver, som tror og bliver doebt
d94Er Gud for mig, saa tr'de
d95Er skibet nu Og folk i fare stedt
d96Et Aar vi atter se at s'nke
d97Et Alvorsbud fra Evigheden
d98Et barn er foedt i Betlehem
d99Et er noedigt, dette Ene
d100Et helligt Liv, en salig Doed

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us