So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Kirkesalmebog

Editor: Magnus B. Landstad
Publisher: Frikirkens Boghandel, Minneapolis , 1911
Denomination: Lutheran hymnals (general)
Language: German
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
d301Jesus er mit Haab og Troest
d302Jesus er mit liv i live
d303Jesus gr'd, fald paa mit hjerte
d304Jesus han er Syndres Ven
d305Jesus, Herre, paa dit ord
d306Jesus i det Hoeie throner
d307Jesus Krist, du dig forbarme
d308Jesus Krist, vor Hj'lp, er kommen
d309Jesus lever, graven brast
d310Jesus, naar jeg Synet ned
d311Jesus som skal Verden doemme
d312Jesus staar og r'kker H'nder
d313Jo stoerre kors, des mer til himlen
d314Kimer, I Klokker, ja kimer foer Dag
d315Kirken den er et gammelt hus
d316Kirken er til Moder kaaret
d317Kj'mp alvorlig nu, Guds naade
d318Kj're Barn, hvor stor er dog
d319Kj'rlighed er lysets kilde
d320Klar op, mit hjerte, sj'l og sind
d321Kn'ler, Kristi vidneskare
d322Kom, Broedre, lad us haste
d323Kom du Folke-Frelser sand
d324Kom du, Guds Aand, som lader
d325Kom, du satmodig Konge, kom
d326Kom Helligaand med skaber magt
d327Kom, Hellige Aand, Herre Gud
d328Kom hem til mig du tr'tte Sj'l
d329Kom hid, og hoer de ti Bud Ord
d330Kom hid til mig, enhver is'r
d331Kom, hjerte, tag dit regnebret
d332Kom, Menneske, at skue mig
d333Komm Ord fra Gud med Aand og Liv
d334Kommer hid kun med de Smaa
d335Kommer, hvo vil Visdom l're
d336Kommer, I som vil ledsage
d337Krist stod op af doede I Paaske-Morgenroede
d338Krist stod op af doede Og frelste os af Moede
d339Kriste Jesu, du velsigne Landet og dets Oevrighed
d340Kristus kom selv til Jordans Flod
d341Kvinde, se din Tro er stor
d342Kyrie eleison, Gud Fader, miskunde dig
d343Lad andre hen i Tr'ldom gaa
d344Lad denne dag, o herre Gud
d345Lad din naade paa os regne
d346Lad dit Rige allevegne
d347Lad mig nu din forblive
d348Lad os bede Lysets Fader
d349Lad os drage, bange Hjerte
d350Livets Krone at erlange
d351L'nge haver Satan spundet
d352Loeft hoved op al kristendom
d353Lov ok Tak og evig 're
d354Lov, 're, Pris og Herlighed
d355Lover den herre, den m'gtige konge, med 're
d356Lover den herre, hvis reddende Kj'rlighed sender
d357Lover Gud, I kristne fromme
d358Lover Herren! Han er n'r
d359Lovsynger Herrens Miskundhed
d360L'r mig, Gud, min Synd at kjende
d361Luk oeine op, o Kristenhed!
d362Lystig, mit hjerte, lad Sorgen bortdrive
d363Magtigste Kriste, Menighedens Herre
d364Maria, hun er en jomfru ren
d365Med Boen jeg Stoev og Muld
d366Med dig, min Frelser, vil jeg lide
d367Med fred og gl'de far jeg hen
d368Med Graad vi hans Legem nedgrave
d369Med konning David Klage
d370Med sorg hver Dag vi ser
d371Med sorgen og klagen hold maade
d372Med Straale-Krans om Tinde
d373Midt i livet ere vi
d374Midt igjennem Noed og Fare
d375Mig hjertelig nu l'nges
d376Mig lyster nu at tr'de
d377Mig tjener alle Ting til Gavn
d378Milde Jesus, her vi staa
d379Min doed er mig til gode
d380Min Gl'de udi Gud jeg har
d381Min Hjertens Jesu, soede Lyst
d382Min Jesu, Grund til al vor Lyst
d383Min Jesu, lad mit Hjerte faa
d384Min Jesus ene er mit noeie
d385Min Jesus han er min Begyndelse og ende
d386Min kj're Ven, ak toer jeg dig
d387Min sj'l for Herren kv'der
d388Min sj'l, min sj'l, lov Herren
d389Min sj'l og aand opmuntre dig
d390Min sj'l, om du vil nogen Tid
d391Min sj'l, v'r lystig, glad og fro
d392Min sol, min lyst, min gl'de
d393Min stoerste hjertens gl'de
d394Mit Haab og Troest og al Tillid
d395Mit Hjerte altid vanker
d396Mit Hjerte sig fryder
d397Moerket stjuler jorderige
d398Naar giver du, O Frelser, os den Gl'de
d399Naar jeg bet'nker tid og stund
d400Naar mig min synd vil kr'nke

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us