Text Results

Tune Identifier:"^har_en_kall_rinner_32533$"
In:texts
Showing 1 - 5 of 5Results Per Page: 102050
Page scans

Här en källa rinner

Author: Betty Ehrenborg Appears in 5 hymnals Matching Instances: 1 Used With Tune: [Här en källa rinner]
TextPage scans

Jesus, lifvets källa

Author: Lina Sandell Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Jesus, lifvets källa, Kom att tillfredsställa Själens törst och gif Lif utaf ditt lif! 2 Stilla du min längtan, Hjärtats djupa trängtan, Under kamp och strid, Efter ostörd frid! 3 Värdes själf mig rena, Du det kann allena; I din hälsoflod Gör min vilja god! 4 Kom, när morgon bräcker, Kom, när sol sig släcker, Kom med hopp och ljus Midt i stormens brus! 5 Kom, du lifvets källa, Låt din fridsvåg välla Mäktigt öfver mig: Se, jag bidar dig! Topics: Sinnesändring och Tro; Conversion and Faith Used With Tune: HÄR EN KÄLLA RINNER
TextPage scans

Käre Herre, tala

Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 Lyrics: 1 Käre Herre, tala Och min sj¨l hugsvala: Tala, hvad du vill, Jag vill höra till. 2 Öppna du mit öra, Att jag måtte höra Och ditt ord förstå, Aktande därpå. 3 Till min soft och smärta Finner jeg mitt hjärta Dödt och kallt før dig, Utan lif i sig! 4 Jesus, do allena Kan mitt hjärte rena I till blod mig två, Att jag lif må få! 5 För mig då till ordet, Dyra nådebordet! Genom Anden gif, Att jag finner lif. Topics: Bön; Prayer Used With Tune: HÄR EN KÄLLA RINNER

Her en Kilde rinder

Author: Betty Ehrenhorg Appears in 2 hymnals Matching Instances: 1 Used With Tune: [Her en kilde rinder]

Hellig Aand, du Due

Author: G. Palmqvist Appears in 1 hymnal Matching Instances: 1 First Line: Helligaand, du due, O, du himmellue Used With Tune: [Helligaand, du due, O, du himmellue]

Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.