Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

Jeg arme Synder træde maa

Representative Text

1 Jeg arme Synder træde maa
Med høitbedrøvet Hjerte
Til Naadens Dør, at banke paa
Og klage der med Smerte:
At jeg med Synd
Og Ondskabs Dynd
Fra Top til Fodesaale
Har smitter mig,
Saa du hos dig,
O Gud, mig ei kan taale.

2 De Synder er foruden Tal,
Som jeg med Sorg nu finder,
Og mig med bitter Hjertekval
I Hu og Tanke rinder.
Din Søn det alt
Vel har betalt,
Der Ynk hans Hjerte rørte;
Men jeg har ei
Søgt ad den Vei,
Som hen til hannem førte.

3 Min Utaknemlighed er stor,
Det dølges ingenlunde,
Jeg kun med blotte Læbers Ord
Og ei af Hjertens Grunde
Din Trofasthed,
Din Kjærlighed,
Din rige Naades Gaver,
Som jeg af dig
Fik rundelig,
Paaskjønt og priset haver.

4 Du haver med Langmodighed
Min Bod og Bedring ventet,
Du har en Faders Hjerte ted,
Til Hevnen mig ei hentet;
Din store Flid
Fra Nød og Strid
Mig ofte har udrevet;
Din Hjælpehaand
Har Fiendens Baand
Saa ofte fra mig drevet.

5 Naar jeg tillukte Hjertets Dør,
Du da med Ordets Hammer
Tidt banked paa og sagde: Hør!
Din Ven staar for dit Kammer;
Din Brudgom du
Lad op for nu!
Du Haanden tidt udrakte,
Og rørte mig
Hel haardelig,
Sligt burde jeg vel agte.

6 Men jeg for dig opkukte ei,
Hvor sterkt du vilde banke,
Og ud om Ørets lukte Vei
Lod jeg din Tale vanke.
Hjemføgelsen,
O store Ven,
Mig ei til dig omvendte,
Men jeg fra dig
Haardnakkelig
Fluks frem i Synden rendte.

7 Nu kunde du med Billighed
Forkorte mine Dage,
Og støde mig med Vrede ned
Til bitter Helveds Plage,
Skam burde mig,
Som skammelig
Lod Synen Hjertet krænke,
Dog giver du
Mig Tid endnu
Mit Bedste at betænke.

8 Naar Hjertet dette grunder paa,
Samvittigheden minder,
Jeg snart vil fra mig selver gaa,
Min Styrke da forsvinder.
Hvad Helved er,
Hvad Helveds Hær
Af Pine, Nød og Plage
I Evighed
At skjænke veed,
Jeg billig burde smage.

9 Men du, al Godheds Kildervæld,
Give Naadens Lædskedraaber!
Her finder du en tørstig Sjæl,
Som trænger, beder, raaber:
O Naadesol! Jeg for din Stol
Og høie Himmelthrone
Nedkaster mig
I Stov for dig
Med Angers Græde-Tone.

10 I Brystet er der jo paa dig
En Naddens Springekilde,
O milde Jesus! den du mig
I Døden aabne vilde;
Af den mon Fred, Trøst Rolighed
Til Sjælene udflyde,
Lad mig det her,
Og Æere der
Hos dig omsider nyde!Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #48

Adapter: Johann Heermann

Johann Heermann's (b. Raudten, Silesia, Austria, 1585; d. Lissa, Posen [now Poland], 1647) own suffering and family tragedy led him to meditate on Christ's undeserved suffering. The only surviving child of a poor furrier and his wife, Heermann fulfilled his mother's vow at his birth that, if he lived, he would become a pastor. Initially a teacher, Heermann became a minister in the Lutheran Church in Koben in 1611 but had to stop preaching in 1634 due to a severe throat infection. He retired in 1638. Much of his ministry took place during the Thirty Years' War. At times he had to flee for his life and on several occasions lost all his possessions. Although Heermann wrote many of his hymns and poems during these devastating times, his persona… Go to person page >

Translator: Søren Jonassøn

(no biographical information available about Søren Jonassøn.) Go to person page >

Author: Johannes Tauler

Tauler, Johannes, was born at Strassburg about 1300, and seems to have been the son of Nikolus Tauler or Taweler, of Finkweiler, who in 1304 was a member of the Strassburg Town Council (Mitglied des Raths). About the year 1318 he entered the Dominican convent at Strassburg. He studied for eight years at Strassburg, where the famous Meister Eckhart (d. 1327) was Dominican Professor of Theology from 1312 to 1320. He then went to Cologne to undergo a further training, in theory and practical work, extending over four years. Thereafter he returned to Strassburg where he soon came into note as an eloquent and practical preacher. When much of Germany was laid under interdict by Pope John XXII., because of resenting his interference with the elect… Go to person page >

Text Information

First Line: Jeg arme Synder træde maa
Adapter: Johann Heermann
Translator: Søren Jonassøn
Author: Johannes Tauler
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain

Timeline

Instances

Instances (1 - 4 of 4)
TextPage Scan

Kirkesalmebog #48

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #48

TextPage Scan

Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #18

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #48

Suggestions or corrections? Contact us