Jeg kommer her, o søde Gud

Jeg kommer her, o søde Gud

Author: M. B. Landstad
Published in 1 hymnal

Full Text

1 Jeg kommer her, o søde Gud,
Fordi at du har sendt mig Bud,
Til Høittid din og Nadvers Fest,
Hjælp, at jeg er en værdig Gjæst!

2 Jeg kommer her med Hjerte-Graad,
Fordi jeg veed mig ingenRaad
Og Redning i min Syndenød;
Hjælp mig, o Jesus, for din Død!

3 Dersom du Ondskab regne vil,
At staa fordig hvo tror sig til?
Rens mig af mine lønlig' Brøst,
Bær du den arme Synders Trøst!

4 O Jesus, du Guds Lam, som bar
Al Verdens Synd og sonet har,
Hvor ilde jeg endog har gjort,
Kast mig ei fra dit Aasyn bort!

5 O Jesus, du Guds Lam, som bar
Al Verdens Synd og sonet har,
Miskunde dig un overmig,
Miskunde dig evindelig!

Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #54

Author: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Text Information

First Line: Jeg kommer her, o søde Gud
Author: M. B. Landstad
Source: V. 1 ukjendt Forfatter
Language: Norwegian
Copyright: Public Domain
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements