Please give today to support Hymnary.org during one of only two fund drives we run each year. Each month, Hymnary serves more than 1 million users from around the globe, thanks to the generous support of people like you, and we are so grateful. 

Tax-deductible donations can be made securely online using this link.

Alternatively, you may write a check to CCEL and mail it to:
Christian Classics Ethereal Library, 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546

O Fader vor i Himmerig

Representative Text

1 O Fader vor i Himmerig,
Som bad os leve broderlig,
Og dig md Flid at kalde paa,
Vor Bøn du gjerne høre saa;
Giv, at ei beder blot vor Mund,
Hjælp, at det gaar af Hjertens Grund!

2 Helliget vorde, Gud, dit Navn,
Dit Ord lab komme os til Gavn,
At vi maa leve kristelig,
Dit Navn til Pris evindelig,
Giv Lærdom ren, vær Ordets Tolk,
Vend om, vend om dit arme Folk!

3 Dit Rige komme til os hid,
Og glæde os til evig Tid;
Din Helligaand lad hos os bo
Med sine Gaver, Trøst og Tro;
Slaa ned al Djævlens Magt og Vold,
Din Kirke staa i godt Behold!

4 Din Vilje ske paa Jorderig,
Alt som den er i Himmerig;
Og skjænkes os en modgangs Skaal,
Giv Lydighed og Trøst og Taal;
Tving Kjødets Lust og ond Begjær
Med alt, som mod din Vilje er!

5 Giv os idag vort daglig' Brød,
Med al vor Tarv til Livsens Nød;
Fri os fra Ufred, Tvist og Strid,
Fra Sygdom og den dyre Tid,
Lad Fred og gode Dage staa,
Al Gjerrighedens Sorg forgaa!

6 Og al vor Skyld forlad os her,
At den os ei bedrøver mer,
Som vore Skyldnere vi vil
Af Hjertet gjerne give til;
Gjør os til Venskab vel bered
I broderlig Samdrægtighed!

7 Naar vi og fristes, lad os staa,
At Satan os ei sange maa,
Til hvilken Kant han komme kan;
Hælp os, at vi faa Overhaand
med grundfast Tro imod hans List,
Dertil hjælp os, o Herre Krist!

8 Fra Ondt bevar os sammelund,
Thi Ondt er her hver Dag og Stund;
Fri os og fra den evig' Død,
Og trøst os i vor sidste Nød,
Gjør Enden god annam vor Aand,
O Herre Jesus, i din Haand!

9 Amen, det er: ja, sandt og vist!
Dertil styrk Troen, Herre Krist!
At ingen Tvil vi derom bær,
Vi faa de Ting, vi bede her
Alt paa dit Ord, i Navnet dit,
Thi sige vi nu Amen frit.



Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #14

Translator: M. B. Landstad

Magnus Brostrup Landstad (born 7 October 1802 in Måsøy, Norway and died 8 October 1880 in Kristiania) was a Norwegian minister, psalmist and poet who published the first collection of authentic Norwegian traditional ballads in 1853. This work was criticized for unscientific methods, but today it is commonly accepted that he contributed significantly to the preservation of the traditional ballads. Landstad lived with his father Hans Landstad (1771–1838) who was also a minister, first in 1806 to Øksnes, to Vinje in 1811 and to Seljord in 1819. He took a theological degree (cand. theol) in 1827, and worked after that as the resident chaplain in Gausdal for six years. After that he worked in different parishes in Telemark, Østfold befo… Go to person page >

Author: Martin Luther

Luther, Martin, born at Eisleben, Nov. 10, 1483; entered the University of Erfurt, 1501 (B.A. 1502, M.A.. 1503); became an Augustinian monk, 1505; ordained priest, 1507; appointed Professor at the University of Wittenberg, 1508, and in 1512 D.D.; published his 95 Theses, 1517; and burnt the Papal Bull which had condemned them, 1520; attended the Diet of Worms, 1521; translated the Bible into German, 1521-34; and died at Eisleben, Feb. 18, 1546. The details of his life and of his work as a reformer are accessible to English readers in a great variety of forms. Luther had a huge influence on German hymnody. i. Hymn Books. 1. Ellich cristlich lider Lobgesang un Psalm. Wittenberg, 1524. [Hamburg Library.] This contains 8 German h… Go to person page >

Tune

VATER UNSER

Martin Luther's versification of the Lord's Prayer was set to this tune in Valentin Schumann's hymnal, Geistliche Lieder (1539); the tune, whose composer remains unknown, had some earlier use. The tune name derives from Luther's German incipit: “Vater unser im Himmelreich….” Because VATER UNSE…

Go to tune page >


Timeline

Instances

Instances (1 - 5 of 5)

Kirkesalmebog #d440

TextPage Scan

Kirkesalmebog #14

Text

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg #14

TextPage Scan

Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #14

Suggestions or corrections? Contact us