571. Zions Vægter hæver Røsten

1 Zions Vægter hæver Røsten:
Vaagn op! der blinker Lyn i Østen,
Vaagn op, Guds Stad, Jerusalem!
Midnats Mulm dig ruger over,
Men Herrens Time slaar,– hvo sover?
I klage Jomfruer, herfrem!
Se, Herren kommer ned,
Stat op, tag Lampen med!
Lad den brænde!
Paa Jesu Bud
Stat op, gak ud!
Han fører dig hjem til din Gud.

2 Zion Vægter-Raabet hører,
En himmelsk Glæde Hjertet rører,
Hun vaagner og staar freidig op.
Herren kommer stor og prægtig,
Af Naade sterk, af Sandhed mægtig;
Nu rinder hendes Stjerne op!
Ak, kom, du Krone skjøn,
Min Jesu, du Guds Søn!
Hosianna!
Vi følge med!
Du har bered
En Bolig os i Evighed!

3 Ære være dig, du Høie!
Ak Gud, hvad ser, hvad ser mit Øie!
Rundt om din Throne Engle-Rad!
Lyset er saa klart derinde,
Og hver din Ven vi der gjenfinde
Saa engleren og engleglad!
Hvad intet Øie saa,
Hvad aldrig Tanker naa,
Der vi skue!
Nu, Jord farvel!
Stig høit, min Sjæl,
Følg Jesum ind til Glædens Væld!

Text Information
First Line: Zions Vægter hæver Røsten
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Høimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday: High Mass
Notes: Author/Translator from index: Tysk; Filipus Nikolai; Oversat af Udg.
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact us