De Ungas Sångbok: utgiven för Söndagsskolan Ungdomsmötet och hemmet

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
201Evigt strålar faderns kärlek [Evigt strålar faderns kärlek]Page Scan
202Vill blommor i livet du skörda[Vill blommor i livet du skörda]Page Scan
203Det är min herdes röst jag hör[Det är min herdes röst jag hör]Page Scan
204Somebody did a golden deed[Somebody did a golden deed]Page Scan
205Någon har övat kärlek sannPage Scan
206Lev för Jesus. Intet annat[Lev för Jesus. Intet annat]Page Scan
207O min tanke flyr hän till det härliga land[O min tanke flyr hän till det härliga land]Page Scan
208Kan du giva ditt hjärta för tidigt åt GudPage Scan
209Verka, ty natten kommer[Verka, ty natten kommer]Page Scan
210Ren bådar morgonstjärnan[Ren bådar morgonstjärnan]Page Scan
211I en värld, där sorger[I en värld, där sorger]Page Scan
212Från hav till hav[Från hav till hav]Page Scan
213Vi, en liten skara utav Herrens små[Vi, en liten skara utav Herrens små]Page Scan
214Samla dem alla, samla dem alla[Samla dem alla, samla dem alla]Page Scan
215Ungdom som går ut i världen[Ungdom som går ut i världen]Page Scan
216I blomman av min ungdoms dagar[I blomman av min ungdoms dagar]Page Scan
217O det är en härlig ting[O det är en härlig ting]Page Scan
218Det finns ljus och glädje[Det finns ljus och glädje]Page Scan
219Se ej till skummande vinet i bägarn[Se ej till skummande vinet i bägarn]Page Scan
220Ett enda steg, som viker av[Ett enda steg, som viker av]Page Scan
221Vi tacka dig, o fader kär[Vi tacka dig, o fader kär]Page Scan
222Din klara sol går åter opp[Din klara sol går åter opp]Page Scan
223Mitt hjärtas sol, min Jesus kär[Mitt hjärtas sol, min Jesus kär]Page Scan
224Så skön går morgonstjärnan fram[Så skön går morgonstjärnan fram]Page Scan
225Hemåt bär vårt glada tåg[Hemåt bär vårt glada tåg]Page Scan
226Snart randas en dag så härlig och stor[Snart randas en dag så härlig och stor]Page Scan
227Min framtidsdag är ljus och lång[Min framtidsdag är ljus och lång]Page Scan
228Guds basun skall ljuda snart[Guds basun skall ljuda snart]Page Scan
229När han kommer, när han kommer[När han kommer, när han kommer]Page Scan
230Vi tala om sällhetens land[Vi tala om sällhetens land]Page Scan
231Jesus kommer, Jesus kommer[Jesus kommer, Jesus kommer]Page Scan
232Mitt hem är ej på jorden[Mitt hem är ej på jorden]Page Scan
233Tiden försvinner så snabbt som en dröm[Tiden försvinner så snabbt som en dröm]Page Scan
234O jag vet ett land långt från sorg och strid[O jag vet ett land långt från sorg och strid]Page Scan
235Tänk, när evighetens[Tänk, när evighetens]Page Scan
236Jag står på stormig Jordanstrand[Jag står på stormig Jordanstrand]Page Scan
237I den staden uti fjärran[I den staden uti fjärran]Page Scan
238När mitt livsverk är ändat och jag över floden går[När mitt livsverk är ändat och jag över floden går]Page Scan
239En morgon utan synd jag vakna får[En morgon utan synd jag vakna får]Page Scan
240När jag har utkämpat jordlivets strid[När jag har utkämpat jordlivets strid]Page Scan
241Jag är en gäst och främling här[Jag är en gäst och främling här]Page Scan
242Vad har min Jesus gjort för mig?[Vad har min Jesus gjort för mig?]Page Scan
243O hur saligt att få vandra[O hur saligt att få vandra]Page Scan
244Hur skönt att vandra på livets stig[Hur skönt att vandra på livets stig]Page Scan
245Vi få mötas i Eden en gång[Vi få mötas i Eden en gång]Page Scan
246Den himmelska lovsångens härliga toner[Den himmelska lovsångens härliga toner]Page Scan
247Det blir något i himlen för barnen att få[Det blir något i himlen för barnen att få]Page Scan
248Around the throne of God in heav'n[Around the throne of God in heav'n]Page Scan
249Omkring Guds tron, där står en härPage Scan
250Till det härliga land ovan skyn[Till det härliga land ovan skyn]Page Scan
251Joy to the world! the Lord has come[Joy to the world! the Lord has come]Page Scan
252Lift up, O little children[Lift up, O little children]Page Scan
253I must needs go home by the way of the cross[I must needs go home by the way of the cross]Page Scan
254Sweet the moments, rich in blessing[Sweet the moments, rich in blessing]Page Scan
255When we walk with the Lord[When we walk with the Lord]Page Scan
256Never be afraid to speak for Jesus[Never be afraid to speak for Jesus]Page Scan
257Dare to be right, dare to be true![Dare to be right, dare to be true!]Page Scan
258Throw out the Life-Line across the dark wave[Throw out the Life-Line across the dark wave]Page Scan
259There is beauty all around When there's love at home[There is beauty all around When there's love at home]Page Scan
260Singing for Jesus, our Saviour and King[Singing for Jesus, our Saviour and King]Page Scan
261I hear Thy welcome voice[I hear Thy welcome voice]Page Scan
262Shall we meet beyond the river[Shall we meet beyond the river]Page Scan
263There is a home eternal, Beautiful and bright[There is a home eternal, Beautiful and bright]Page Scan
264Angel voices, ever singing[Angel voices, ever singing]Page Scan

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us