Dear Friend of Hymnary,

As you know, we don't ask for money too often. But we're asking now.

So before you hit the "close" button on this box, please consider a donation to keep Hymnary going.

More than half a million people come here every month -- worship leaders, hymnologists, hymn lovers and more -- people who now have access to the most complete database of North American hymnody on the planet thanks to this site. But keeping all of this afloat does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. So if you benefit from Hymnary.org, would you please consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

You can make your tax-deductible contribution by clicking the Donate button below, or you can send a check to Hymnary at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary team,
Harry Plantinga

36. Animo, levu kanton

1. Animo, levu kanton de ĝojo kaj admir'
Por laŭdi la reganton de ĉiu viva spir'!
La Estron supre glori fariĝu sol-motiv'
Por kredi kaj labori dum tuta mia viv'.

2. Feliĉaj, kiuj konas la Dion de Jakob'
Kaj sin al li transdonas por juĝo aŭ aprob'!
Plej bona ĉi elekto, plej bela ĉi trezor'!
Eterne sen difekto teniĝas mens' kaj kor'.

3. Ho kia Di-potenco, neelĉerpebla fort'!
Ĝin pruvas, de l' komenco, la verk' de l' krea Vort' :
De l' tero abundego; ĉielo kaj stelar';
De l' fiŝoj granda grego en vasta, brua mar'.

4. Maljuston li elbaras kaj celas nur al bon'
Por ili, kiuj staras kun fid' ĉe lia tron'.
Promesojn li plenumas kun ĝoj' laŭ propra vol';
Al subprematoj lumas per helpo kaj konsol'.

5. En mort-danĝer' disponas Li sav-eblecojn mil,
Kaj prete manĝon donas al malsatanta fil'.
Ruĝigas li la vangojn eĉ per modesta pan';
Malliberejajn stangojn disrompas lia man'.

6. Tro feblas mia preĝo por lia inda glor'.
Li sola estas reĝo, mi — nur velkinta flor'.
Sed ĉar mi apartenas al lia famili',
Laŭpove nun mi benas la Nomon nur des pli.

Text Information
First Line: Animo, levu kanton
Title: Animo, levu kanton
German Title: Du meine Seele, singe
Author: Paul Gerhard
Translator: Adolf Burkhardt
Publication Date: 2009
Scripture: Psalm 103:1
Topic: Praise to God
Language: Esperanto
Tune Information
Name: DU MEINE SEELE, SINGE
Composer: Johann Georg EbelingMedia
MIDI file: Du meine Seele, Singe 1
MIDI file: Du meine Seele, Singe 1a
MIDI file: Du meine Seele, Singe 2
More media are available on the tune authority page.
Advertisements