612. Herren, vår Gud, är en konung (Loven den Herren)

1. Herren, vår Gud, är en konung i makt och i ära,
Samlens, I folk, att evinnerligt lov honom bära.
Himmel och jord Håller hans kraftiga ord.
Allt han sitt hägn vill beskära.

2. Loven den Herren, som allting så härligt bereder,
Som oss har skapat och skådar i nåd till oss neder,
Som i vår nöd Skänker oss välfärd och bröd
Och sitt beskärm kring oss breder.

3. Herren, vår Gud, vare lov, som en fader oss blivit,
Som för vår synd har sin Son uppå korset utgivit,
Som på vår jord Leder med Ande och ord
Dem som åt Kristus sig givit.

4. Herren , vår salighets Gud, må vi prisa och tjäna.
Kraften är hans och all vishet och ära allena.
Pris ske hans namn, att han oss vill i sin famn
Alla med Kristus förena.

Text Information
First Line: Herren, vår Gud, är en konung
Title: Herren, vår Gud, är en konung (Loven den Herren)
German Title: Lobe den Herren, den mächtigen König
Author: Joachim Neander (1680)
Translator: Z. Topelius (1869)
Publication Date: 2009
Scripture:
Topic: Wisdom and Goodness of God
Source: Stig Kinnander & Andreas Nordström
Language: Swedish
Tune Information
Name: LOBE DEN HERREN
Composer: Anonima
Source: Erneuerten Gesangbuch, Stralsund, 1665Media
MIDI file: Lobe den Herren
More media are available on the tune authority page.

Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements