Hymnau a thonau at wasanaeth amrywiol gyfarfodydd y cysegr

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Wrth gofio'i ruddfanau'n yr arddRHYL
2Wela'i neb o'm holl gyfeillionTAN Y GRAIGWEN
3O! anfeidrol rym y cariadCONGRESS STREET
4Disgwyl pethau gwych i ddyfodTAN Y CASTELL
5O Llefara! addfwyn IesuINNOCENCE
6O fryniau Caersalem caf weledCRUG-Y-BAR
7O Argylwydd, dyro awelEWING
8Pob pleser is y rhodDOWNING
9O Dduw! O Dduw! O Dduw! rho im' dy heddANDALUSIA
10O! Ysbryd pur nefolaiddABERTAWE
11Yma'n griddfan ar y llawrABERYSTWYTH
12Nid oes yno ddiwedd canuY DELYN AUR
13Chwilio am danat, addfwyn ArglwyddST. GARMON
14Fe agorwyd ffordd gyfreithlonDYFFRYN BACA
15Mae Duw yn maddeu a glanhauOLDENBURG
16Oleuni claer, dod i'm dy ddwyfol rinSANDON
17Mae brodyr imi aeth yn mlaenANTIOCH
18O nefol addfwyn Oen!WESLEY
19Yn Eden, cofiaf hynny bythST. JOHN
20O Galfaria daeth fy heddGWALCHMAI
21Fy ngweddi, dos i'r nefST. BARNABAS
22Mae'n bryd i lawenhauSOAR
23Daeth ffrydiau melys iawnST. NICHOLAS
24Cyduned y nefolaidd gorDIADEM
25Ar lan Iorddonen ddofnMOAB
26Cof am y cyfiawn IesuLLANGLOFFAN
27Trig gyda mi, Fy Nuw, mae'r dydd yn ffoiEMYN HWYROL
28Clywch leferydd gras a chariadCALFARI
29Pererin wyf mewn anial dirBELMONT
30Dwy aden colomen pe cawnST. ANDREW'S
31Plant caethion BabilonAMSTERDAM
32Mae'r iachawdwriaeth radCARLISLE
33Iesu, Cyfaill pechaduriadHAMBURGH
34Pererin wyf i'r Ganaan fryPEMBROKE
35Dewch i'r frwydr, dewch yn unionNEANDER
36Dysgwyl'r wyf ar hyd yr hirnosCATHERINE
37Braint, braint Yw cael cymdeithas gyda'r saintLUTHER
38Dymunwn fod wrth borth y nefBRYNHYFRYD
39Dyma ddyfnder o drysorauHYFRYDOL
40A heibio'r dywyll nosRAMOTH
41Anturiaf at orseddfaingc grasMARI
42I Galfaria trof fy wynebISLWYN
43Darparwyd gwledd i'r tlodionSYRIA
44Ni ganwn am gariad Creawdwr yn ddynWAREHAM
45Y cysur i gydCYSUR
46Wele'r dydd yn gwawrio drawDURHAM
47Clod, Clod I'r Oen a laddwyd cyn fy modLLYWARCH
48Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wenBONT--NEWYDD
49Ar groesbren, brydnawnHUNGERFORD
50'Nol marw Brenin heddNORMANDY
51O! Salem, fy anwyl gartrefleBETHEL
52Yr iachawdwriaeth fawr yn NghristWINCHESTER
53Wele'n dyfod ar y cwmwlVESPER
54Agorwyd teml yr Arglwydd yn y nefNAVARRE
55Enaid cu, mae dyfroedd oerionLAUSANNE
56Pwy welaf o Edom yn dodEDOM
57Myn'd a wnaf, dan godi'm llefTIBERIAS
58O Iesu mawr! rho'th anian burLLEF
59Mae Duw yn maddeu a glanhauDEMSTER
60Mi dafla' maich oddi ar fy ngwarMANOAH
61Yn Eden, cofiaf hyny bythEDEN A CHALFARIA
62Dewch ataf bawb, medd Iesu Grist (Come, weary souls, with sins distressed)EVA
63Erglyw, O Dduw! fy llefain iWATERTOWN
64Newyddion braf a ddaeth i'n broWAUKESHA
65Aed swn efengyl bur ar led Trwy barthau'r byd o'r bronELLACOMBE
66Wrth gofio'r Jerusalem fryTREWEN
67A welsoch chwi Ef?INTERCESSION
68Wrth edrych, Iesu, ar dy groesGOLGOTHA
69Yn mlaen! yn mlaen! chwi filwyr Duw!CYNFAL
70Yn y dyfroedd mawr a'r tonnau EBENEZER
71P'am y caiff bwystfilod rheibusTANYMARIAN
72Bydd gwel'd gogoniant IesuRUTHERFORD
73At un a wrendy weddi'r gwanABERGELE
74Fel Oen arweiniwyd Ef I ddioddef loesBUILTH
75Fe welir Seion fel y wawrST. MATTHEW
76Glân gerubiaid a seraffiaidSANCTUS
77Un a gefais i mi'n gyfaillWYNNSTAY
78Dyma Feibil annwyl IesuJOSEPH
79Fy Iesu yw fy NuwDARWELL
80Gwaith hyfryd iawn a melus ywOMBERSLEY
81Nis gallodd angeu duBRONCAIRO
82Sanctaidd, santaidd, santaidd, Dduw Hollalluog!NICEA
83Fy Nuw, fy Nhad, fy IesuGRAFENBERG
84O! am nerth i dreulio 'nyddiauBAVARIA
85Gwel'd tyrfa yn addoliLYMINGTON
86Mae efengyl gras yn t'w'nuRHOSBEIRIO
87Gwel Crist yn dyfod ar y cwmwl drawADGYFODIAD
88Gwyn a gwridog, hawddgar iawnSAN REMO
89Beth sydd i mi yn y bydNOTTINGHAM
90Dros y bryniau, tywyll niwliogTRIUMPH
91O! arwain fy enaid i'r dyfoeddELLIOT
92Y Meichiau a wêl Ei lafur dan sêlCEFN-BEDD LLEWELYN
93Bydd, bydd, rhyw ganu peraidd iawn rhyw ddyddGLAN'RAFON
94Dewch, hen ac ieuainc, dewchDOLGELLAU
95Gwel, uwchlaw cymylau amserALMA
96Gwna fi fel pren planedig, O fy Nuw!ERFYNIAD
97Chwi, weision Duw, rhowch fawl i'r IonLLANGOEDMOR
98Yn awr mewn gorfoleddus gânERNAN
99Y Bugail mwyn o'r nef a ddaeth i lawrHOLLY
100Yn rhad y mae'n dyfod bob bendith a dawnHANOVER

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.