Hymnau a thonau at wasanaeth amrywiol gyfarfodydd y cysegr

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
201Dadguddiwyd dirgelion i maesARABIA
202Mae Udgorn Jubili Am haeddiant CalfariTREFDEYRN
203Trugaredd dod i miADDFWYNDER
204Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldebGROESWEN
205N'ad i'r gwyntoedd cryfWATFORD
206Mae meddwl am y nefol froKENT
207Dacw gariad, dacw bechod, Heddyw'u dau ar ben y brynCAIO
208O! na ddoi'r amseroedd bellachBLAENCEFN
209Ffordd newydd wnaed gan Iesu GristBOSTON
210Paham yr ofnnaf mwyach ddim?ST. CATHERINE
211Dal fi, Arglwydd! dal fi ronynBRYNIAU CANAAN
212Duw mawr! pa beth a welaf draw?DIES IRAE
213Wele'r hafan, wele'r ardalGWALIA
214Tyr'd, nefol g'lomen oddi fryWHITBURN
215Rwy'n caru enw'r hyfryd wladYR HYFRYD WLAD
216Mae arnaf eisieu selDINBYCH
217Darfydded son am haeddiant dynBERLIN
218Rhwn sy'n gyrru'r mellt i hedegHENRYD
219O Blentyn y nefoeddPORTMADOC
220Deffro, Arglwydd! gwna rymusderBLAENHAFREN
221Gogoniant tragwyddolPORTUGUESE HYMN
222Pwy sydd gyda'r wawr yn rhodio"DIM OND IESU"
223Hedd, perffaith hedd! mewn byd o bechod du?CONSTANCE
224Ardlwydd grasol! dyro gymorthABERGYNOLWYN
225Dy garu Di, O! Dduw, Dy garu DiTABOR
226Mae pyrth nef o led y penCAPEL GARMON
227Mae eglwys Dduw trwy'r ddae'r a'r nef yn unPENITENTIA
228Dowch, dowch, o fawr i fanLLANIDLOES
229Ogoneddus Graig yr OesoeddLLANGYNOG
230Gobaith cyrau eitha'r ddaearEGLWYSBACH
231Drwy ffydd i'th glwyfau, Iesu cuST. SAVIOR
232O! na foed ardal cyn bo hirYMLYNIAD
233Mae pererinion draw o'm blaenBENNETTS
234Golwg, Arglwydd, ar Dy wyneb Sydd yn c'odi'r marw o'r beddOGWEN
235Cyfammod hedd, cyfammod cadarn DuwBIRMINGHAM
236Nis gall angylion nef y nefNASHVILLE
237Cydunwn, bawb, i foli DuwPARADWYS
238Iesu, llawnder mawr y nefoeddVIENNA
239Ni phery ddim yn hirCALONDID
240Diolch i Ti, yr Hollalluog DduwDIOLCH AM YR EFENGYL
241Bydd canu yn y nefoeddBYDD CANU YN Y NEFOEDD
242Clywch lu'r nef yn seinio'n unMENDELSSOHN
243O'r nef fe ddaeth llef ddistaw fainKING'S COLLEGE
244Gwna ni fel halen a Dy rasMAINZER
245Rhyfeddu'r wyf, a mawr rhyfeddod ywELLERS
246Iesu Grist o'r nef a ddaethEMYN Y PASC
247Duw yw fy Nhad, boed iddo'r clodMARGARET
248Dacw'r man dymunwn drigoGNOLL AVENUE
249"Wele Fi yn dyfod"FRANCONIA
250O Iesu mawr! y Meddyg gwellEDEN
251'Does neb ond Ef, fy Iesu harddOLD ARABIA
252Wele Iesu'r Pen rhyfelwrPORT PENRHYN
253Mi gylwais lais yr Iesu'n dweydVOX DILECTI
254Dros bechadur buost farwNAZARETH
255Clodforwch Frenin nefoedd fryLLEDROD
256Bywyd perffaith yw'th gymdeithasVERONA
257Gwaed y groes sy'n codi fynyBRYN CALFARIA
258Oes, mae gwlad sydd yn harddach nar haulYN Y MAN
259Arglwydd arwain trwy'r anialwchCAPEL-Y-DDOL
260Ni fuasai genyf obaithBRYNIAU CASSIA
261Dyma Geidwad i'r colledigCAERSALEM
262O! Agor fy llygaid i weledHEN DERBY
263Dyrchafer enw Iesu cuCORONATION
264Bugail Israel sydd ofalusBEAMINSTER
265Yn mreichau fy NgwaredwrYN MREICHIAU FY NGWAREDWR
266Ai am fy meiau iDENNIS
267Cysegrwn flaenffrwyth dyddiau'n hoesHEBRON
268Dof fel yr wyf, heb ddadl o'm tuWOODWORTH
269Gwynfyd a gred, O, dedwydd sefyllfaUNWAITH AM BYTH
270Arglwydd, clywaf swn cawodyddIE. FI.
271Ar for tymhestlog teithio 'rwyfARLINGTON
272Dyma gariad fel y moroeddCALFARIA
273Iesu, Iesu, 'r wyt ti'n ddigonFLORENCE
274Caned nef a daear lawrLLANFAIR
275I enw'r Iesu mawrALUN
276Gwne's addunedau filDINBYCH
277Am Iesu Grist a'i farwol glwyYR ADDFWYN OEN
278Mi wela'r cwmwl duLENOX
279Nac ildia i demtasiwnNAC ILDIA I DEMTASIWN
280'Rwy'n dy garu addfwyn Iesu!MOUNT OF OLIVES
281"Groeso i bawb a ddel," medd llais y nef o hydGROESO I BAWB A DDEL
282Tydi, fy Nuw! yw 'nhrysor drudARIEL
283O! tyn Y gorchudd yn y mynydd hynDORCAS
284Iesu, nid oes terfyn arnatST. PETER
285Paid a'm gadael, dirion IesuPAID A'M GADAEL
286O! iachawdwr pechaduriaidDISMISSION
287Dyma Babell y cyfarfod
288Gwyn ei fyd y gwr ni rodia y'nghynghor yr annuwiolion
289Yr Arglwydd yw fy Mugail; ni bydd eisieu arnaf
290Trugarha wrthyf, O Dduw, yn ol dy drugawowgrwydd
291Cenwch yn llafar i'r Arglwydd, hy holl ddaear
292Pwy a gredodd i'n hymadrodd?
293O deuwch i'r dyfroedd, bob un y mae syched arno
294Cofia yn awr dy Greawdwyr yn nyddiau dy ieuengctid
295Myfi yw y wir winwydden, a'm Tad yw y llafurwr
296Ein Tad, yr Hwn wyt yn y nefoedd
297Gwyn eu byd y tlodion yn yr yspryd
298Na fydded i ti dduwiau eraill ger fy mron i
299Credaf yn Nuw Dad Holl-gyfoethog
300Caed ffynnon o ddwr ac o waedSALOME

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us