Browsing topics in Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning

Select a topic:


TopicSub-TopicHymnFirst Line
26 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#82Hvor salig er den lille Flok
26 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#578O kjære Sjæl, luk op din Mund
26 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#125Gud, efter dig mig længes
26 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#298I Jesu søger jeg min Fred
26 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Hoimesse#310Jesu, din søde Forening at smage
26 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#576Kom hid til mig enhver især
26 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Høimesse#577Kom hen til mig du trætte Sjæl!
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#236Jeg løfter Sjæl og Øie op
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#237Med Straale-Krans om Tinde
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#238Dybe, stille, Sterke, milde
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#239Verdens Ørken mørk og taaget
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#240O min Sjæl, du gaar og vanker
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#241Eja, mit Hjerte inderlig
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#242Her, uden Sky og Skygge
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#243Jeg er en Fremmed her i Landet
27 Søndag efter Trefoldigheds Fest#244Staa som en Klippe
3 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#470Vor Jesus over os nu staar
3 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#471Jesu giv Seier! Livs-Fyrste og Kilde!
3 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#473Vær trøstig, mit Hjerte, bedrøv dig ei meer
3 Søndag efter Trefoldigheds FestTil Aftensang#502Hvi kvider Kjød og Blod sig saa

Pages