Svenska Psalm-Boken af År 1819: förenad med Koral-bok och Svenska messan med körer för sopran-, alt-, tenor- och basröster

Editor: J. H. Thomander, P. Wieselgren
Publisher: The Engberg-Holmberg Publishing Co., Chicago, 1892
Denomination: Swedish Evangelical Lutheran Augustana Synod in North America
Language: Swedish
Notes: Link to page scans. Includes "Högtids- Och Missionspsalmer," 1892 (#501-530)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Upp, psaltare och harpa[Upp psaltare och harpa]ScoreAudio
2Herre! evigt stor i ära[Herre! evigt stor i ära]ScoreAudio
3Höga Majestät! vi alle[Höga Majestät! vi alle]ScoreAudio
4För dig, o Gud! mit hjerta brinner![För dig, o Gud! mit hjerta brinner]ScoreAudio
5Ve den, som säger: Gud ej är[Ve den, som säger: Gud ej är]ScoreAudio
6Gud! du af inga skiften vet[Gud! du af inga skiften vet]ScoreAudio
7Oändlige! O du, hvars hand[Oändlige! O du, hvars hand]ScoreAudio
8Dig allena vare ära[Dig allena vare ära]ScoreAudio
9Esaias såg den Aldraheligste[Esaias såg den Aldraheligste]ScoreAudio
10O Gud, som hämden hörer till![O Gud, som hämden hörer till]ScoreAudio
11Du, Herre! ser och känner mig[Du, Herre! ser och känner mig]ScoreAudio
12I det djupa, i det höga[I det djupa, i det höga]ScoreAudio
13Dig, o Gud! en evig dag[Dig, o Gud! en evig dag]ScoreAudio
14Fader! under detta namn[Fader! under detta namn]ScoreAudio
15Allt det goda, som mig fägnar[Allt det goda, som mig fägnar]ScoreAudio
16Min själ skall lofva Herran
17Vi tro på en allsmägtig Gud[Vi tro på en allsmägtig Gud]ScoreAudio
18Jag tror uppä den Gud[Jag tror uppä den Gud]
19Oändlige, i ljusets strålar[Oändlige, i ljusets strålar]ScoreAudio
20O Evige! o Gud! till dig
21O Fader vår, barmhertig, god[O Fader vår, barmhertig, god]ScoreAudio
22Gud trefaldig, statt oss bi[Gud trefaldig, statt oss bi]ScoreAudio
23O herre Gud! oändelig[O herre Gud! oändelig]ScoreAudio
24Allena Gud i himmelrik[Allena Gud i himmelrik]ScoreAudio
25O Skapare! o gode Gud![O Skapare! o gode Gud]ScoreAudio
26Vi på jorden lefve här[Vi på jorden lefve här]ScoreAudio
27Gud! jag i stoftet böjer mig
28Dig skall min själ sitt offer bära[Dig skall min själ sitt offer bära]
29Lofva Herran Gud, min själ![Lofva Herran Gud, min själ]ScoreAudio
30Store Gud! som tusen verldar
31Du, Herre, i din hägnad tar[Du, Herre, i din hägnad tar]
32Dig, Herre Gud, är ingen lik[Dig, Herre Gud, är ingen lik]ScoreAudio
33Jag lyfter mina händer[Jag lyfter mina händer]
34Förr än menskostämmor hördes
35Gud låter sina trogna här[Gud låter sina trogna här]
36Gud vare tack och ära
37Af dig, o Gud! jag kallad är[Af dig, o Gud! jag kallad är]
38Store Gud, mitt hjerta lär[Store Gud, mitt hjerta lär]ScoreAudio
39Hvad Herren äskar, hvad är rätt[Hvad Herren äskar, hvad är rätt]ScoreAudio
40Menska, i ditt hjerta står Herrans budord skrifvet[Menska, i ditt hjerta står Herrans budord skrifvet]
41För tidens korta qval och fröjd[För tidens korta qval och fröjd]
42Höj, menska! höj ur gruset
43Jorden, full af Herrans ära[Jorden, full af Herrans ära]ScoreAudio
44Ack! vi äro alla Adams barn, O Gud![Ack! vi äro alla Adams barn, O Gud]
45Huru länge skall mitt hjerta[Huru länge skall mitt hjerta]ScoreAudio
46Hvar man må nu väl glädja sig!
47O Jesu Krist, du nådens brunn![O Jesu Krist, du nådens brunn]ScoreAudio
48Jesu, lär mig rätt betrakta
49O Jesu Krist, som mandom tog[O Jesu Krist, som mandom tog]
50Förlossningen är vunnen[Förlossningen är vunnen]
51Gläd dig, du kristi brud![Gläd dig, du kristi brud]
52aGör porten hög, gör dörren bred[Gör porten hög, gör dörren bred]ScoreAudio
52bGör porten hög, gör dörren bred[Gör porten hög, gör dörren bred]
53Bereden väg för Herran![Bereden väg för Herran!]
54Jerusalem, häf upp din röst
55Var helsad, sköna morgonstund[Var helsad, sköna morgonstund]
56Si! natten flyr för dagens fröjd
57Lofsjungen Herrans nåd och magt![Lofsjungen Herrans nåd och magt]
58Verldens Frälsare kom här[Verldens Frälsare kom här]
58bVerldens Frälsare kom här[Verldens Frälsare kom här]
59Gläd dig, du helga kristenhet![Gläd dig, du helga kristenhet]ScoreAudio
60En Jungfru födde ett barn i dag[En Jungfru födde ett barn i dag]ScoreAudio
61Hvar kristtrogen fröjde sig[Hvar kristtrogen fröjde sig]
62Lof vare dig o Jesu Krist![Lof vare dig o Jesu Krist]
63Af himlens höjd oss kommet är[Af himlens höjd oss kommet är]
64Välsignadt vare Jesu namn[Välsignadt vare Jesu namn]ScoreAudio
65Jesu namn begynna skall[Jesu namn begynna skall]ScoreAudio
65bJesu namn begynna skall[Jesu namn begynna skall]ScoreAudio
66Si, Jesus är ett tröstrikt namn
67En stjerna gick på himlen fram[En stjerna gick på himlen fram]
67bEn stjerna gick på himlen fram[En stjerna gick på himlen fram]
68Statt upp, o Sion! och lofsjung[Statt upp, o Sion! och lofsjung]
69Nu segrar alla trognas hopp
70Helga, Jesu! röst och hjerta[Helga, Jesu! röst och hjerta]
71Dig jag ödmjukt vill betrakta[Dig jag ödmjukt vill betrakta]
72På krubbans strå man lade dig
73Vänligt öfver jorden glänser[Vänligt öfver jorden glänser]
74Kriste! som ditt ursprung leder
75Jesu! lär mig rätt betänka
76Jesu, du mitt lif, min helsa[Jesu, du mitt lif, min helsa]
77Jesu! djupa såren dina[Jesu! djupa såren dina]
78Frälsta verld! i nådens under[Frälsta verld! i nådens under]
79O min Frälsar!, din smärta
80Hvilken kärlek oss bevisad!
81Milde menniskornas vän[Milde menniskornas vän]
82O Gud, hvarthän ett hjerta drifs
83Offret stundar, blöd mitt sinne![Offret stundar, blöd mitt sinne]
84Min frälsare, hvad själave[Min frälsare, hvad själave]
85Jesu dig i djupa nöden[Jesu dig i djupa nöden]
86Du går, Guds lam! du milda[Du går, Guds lam! du milda]
87Se menniskan, ack! hvilken lott[Se menniskan, ack! hvilken lott]
88Jerusalem! i öfverdåd
89Du bar ditt kors, o Jesu! mild[Du bar ditt kors, o Jesu! mild]
90Din synd, o verld! besinna
91Ditt hufvud, Jesu! böjes[Ditt hufvud, Jesu! böjes]
92Skåder, skåder nu här alle[Skåder, skåder nu här alle]
92bSkåder, skåder nu här alle[Skåder, skåder nu här alle]
93O du, vår Herre Jesu Krist!
94Guds rena Lam, oskyldig
95Vi följt i dag med heta tårar[Vi följt i dag med heta tårar]

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.