Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.)

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1O store Gud, vi love dig!TextPage Scan
2Vi tro allesammen paa een GudTextPage Scan
3Aleneste Gud i HimmerigTextPage Scan
4Nu bede vi den HelligaandTextPage Scan
5Søde Jesu, vi er' herTextPage Scan
6Herre Jesu Christ, dig til os vendTextPage Scan
7Lover Herren! Han er nærTextPage Scan
8Enhver, som tror og bliver døbtTextPage Scan
9Vor Herre Jesus Krist, Guds SønTextPage Scan
10Jeg glæder migTextPage Scan
11Aabne, Jesu, du vort ØreTextPage Scan
12Giv helligste TreenighedTextPage Scan
13Ophold os, Gud og Fader kjærTextPage Scan
14Mit Barn, frygt den sande GudTextPage Scan
15Lad denne Dag, o Herre GudTextPage Scan
16Jeg er frelst og dyrekjøbtTextPage Scan
17O Jesu, vogt nu dine FaarTextPage Scan
18Jeg arme Synder træde maaTextPage Scan
19Vreden din afvend, Herre Gud, af NaadeTextPage Scan
20Alene til dig, Herre Jesu ChristTextPage Scan
21Ak, levende Gud, jeg bekjender for digTextPage Scan
22Min kjære Ven! ak, tør jeg digTextPage Scan
23O Jesu, din HukommelseTextPage Scan
24O Guds Lam uskyldigTextPage Scan
25O Jesu, paa din AlterfodTextPage Scan
26Jesus Christ, vor Frelser kjæreTextPage Scan
27Du Livsens Brød, Immanuel!TextPage Scan
28Dyre Bord, som Jesus dækkerTextPage Scan
29O Jesu! søde Jesu! digTextPage Scan
30Gud være lovet nu og benedidetTextPage Scan
31O Jesu! dig TaksigelseTextPage Scan
32Jeg nu evig haver LivetTextPage Scan
33Lov ok Tak og evig ÆreTextPage Scan
34Nu er os Gud miskundeligTextPage Scan
35Min Sjæl nu love HerrenTextPage Scan
36Lovet være Herren, somTextPage Scan
37O, du trefoldig' EnighedTextPage Scan
38Den Trøst er storTextPage Scan
39Christe, lad din ædle FredTextPage Scan
40Gud Helligaand,! i Tro os lærTextPage Scan
41Nu takker alle Gud med Hjerte, Mund og HænderTextPage Scan
42O, salig den, Guds Ord har hørtTextPage Scan
43Bliv med din store NaadeTextPage Scan
44Tak for dit OrdTextPage Scan
45Guds Ord, det er vort ArvegodsTextPage Scan
46Paa Jesu Død og blodig SaarTextPage Scan
47Gjør Døren høi, gjør Porten vid!TextPage Scan
48Fryd dig, du Christi Brud!TextPage Scan
49Hvorledes skal jeg mødeTextPage Scan
50Fryd dig, du Jesu Brud!TextPage Scan
51Velsignet være mig hver GangTextPage Scan
52Vaagn op, min Sjæl, thi Stunden erTextPage Scan
53O Stjerners Skaber i himmelske HusTextPage Scan
54Dommedag skal Tiden endeTextPage Scan
55Løft op dit Hoved al ChristendomTextPage Scan
56Naar Tegn sked i Maane og SolTextPage Scan
57O Menneske, som tror og vedTextPage Scan
58O vaagner op af Verdens DrømmeTextPage Scan
59En evig SabbatstidTextPage Scan
60Jeg beder dig min Herre og GudTextPage Scan
61Luk Øine op, o ChristenhedTextPage Scan
62Mit Haab og Trøst og al TillidTextPage Scan
63Frisk op, min Sjæl, forsage eiTextPage Scan
64Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindreTextPage Scan
65Et trofast Hjerte, O Herre min!TextPage Scan
66O Gud, du fromme Gud!TextPage Scan
67Hvad gaar mig Verden anTextPage Scan
68O syndig Flok, hvo er det, somTextPage Scan
69Store Gud og Frelsermand!TextPage Scan
70Naar Synderen ret ser sin VaadeTextPage Scan
71Den gamle Adams Sind TextPage Scan
72Hvi vil du dig saa klageTextPage Scan
73Op, glædes Alle, glædes nuTextPage Scan
74Fra Himlen høit kommer vi nu herTextPage Scan
75Den signede Dag er os betedTextPage Scan
76I denna søde JuletidTextPage Scan
77Et Barn er født i BethlehemTextPage Scan
78Et Barn er os ved Herrens store NaadeTextPage Scan
79Lovet være du Jesu ChristTextPage Scan
80Os er i Dag en Frelser fødTextPage Scan
81Jeg som et Barn mig glæde vilTextPage Scan
82Fra Himlen kom en Engel klarTextPage Scan
83Et lidet Barn saa lysteligTextPage Scan
84Bort, Verdens juleglædeTextPage Scan
85Her komme dine arme SmaaTextPage Scan
86Mit Hjerte altid vankerTextPage Scan
87Frisk op! endnu engangTextPage Scan
88Vor Jesus kan ei noget Herberg findeTextPage Scan
89Fryd dig i Guds BehagTextPage Scan
90Alle Ting er' underligeTextPage Scan
91Min Sol, min Lyst, min GlædeTextPage Scan
92Hvordan takke vi vor HerreTextPage Scan
93Den yndigste Rose er fundenTextPage Scan
94Er Gud for mig, saa trædeTextPage Scan
95O trofaste Gud, Herre Jesu kjær!TextPage Scan
96Et helligt Liv, en salig DødTextPage Scan
97O Gud ske Lov! min Jesus gjørTextPage Scan
98Med Fred og Glæde far jeg henTextPage Scan
99Nu træde vi til et nyt AarTextPage Scan
100Nu lader os fremtrædeTextPage Scan

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact us