Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.)

Publisher: Synodens Forlag, Decorah, Iowa, 1890
Language: Norwegian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1O store Gud, vi love dig!Text
2Vi tro allesammen paa een GudText
3Aleneste Gud i HimmerigText
4Nu bede vi den HelligaandText
5Søde Jesu, vi er' herText
6Herre Jesu Christ, dig til os vendText
7Lover Herren! Han er nærText
8Enhver, som tror og bliver døbtText
9Vor Herre Jesus Krist, Guds SønText
10Jeg glæder migText
11Aabne, Jesu, du vort ØreText
12Giv helligste TreenighedText
13Ophold os, Gud og Fader kjærText
14Mit Barn, frygt den sande GudText
15Lad denne Dag, o Herre GudText
16Jeg er frelst og dyrekjøbtText
17O Jesu, vogt nu dine FaarText
18Jeg arme Synder træde maaText
19Vreden din afvend, Herre Gud, af NaadeText
20Alene til dig, Herre Jesu ChristText
21Ak, levende Gud, jeg bekjender for digText
22Min kjære Ven! ak, tør jeg digText
23O Jesu, din HukommelseText
24O Guds Lam uskyldigText
25O Jesu, paa din AlterfodText
26Jesus Christ, vor Frelser kjæreText
27Du Livsens Brød, Immanuel!Text
28Dyre Bord, som Jesus dækkerText
29O Jesu! søde Jesu! digText
30Gud være lovet nu og benedidetText
31O Jesu! dig TaksigelseText
32Jeg nu evig haver LivetText
33Lov ok Tak og evig ÆreText
34Nu er os Gud miskundeligText
35Min Sjæl nu love HerrenText
36Lovet være Herren, somText
37O, du trefoldig' EnighedText
38Den Trøst er storText
39Christe, lad din ædle FredText
40Gud Helligaand,! i Tro os lærText
41Nu takker alle Gud med Hjerte, Mund og HænderText
42O, salig den, Guds Ord har hørtText
43Bliv med din store NaadeText
44Tak for dit OrdText
45Guds Ord, det er vort ArvegodsText
46Paa Jesu Død og blodig SaarText
47Gjør Døren høi, gjør Porten vid!Text
48Fryd dig, du Christi Brud!Text
49Hvorledes skal jeg mødeText
50Fryd dig, du Jesu Brud!Text
51Velsignet være mig hver GangText
52Vaagn op, min Sjæl, thi Stunden erText
53O Stjerners Skaber i himmelske HusText
54Dommedag skal Tiden endeText
55Løft op dit Hoved al ChristendomText
56Naar Tegn sked i Maane og SolText
57O Menneske, som tror og vedText
58O vaagner op af Verdens DrømmeText
59En evig SabbatstidText
60Jeg beder dig min Herre og GudText
61Luk Øine op, o ChristenhedText
62Mit Haab og Trøst og al TillidText
63Frisk op, min Sjæl, forsage eiText
64Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindreText
65Et trofast Hjerte, O Herre min!Text
66O Gud, du fromme Gud!Text
67Hvad gaar mig Verden anText
68O syndig Flok, hvo er det, somText
69Store Gud og Frelsermand!Text
70Naar Synderen ret ser sin VaadeText
71Den gamle Adams Sind Text
72Hvi vil du dig saa klageText
73Op, glædes Alle, glædes nuText
74Fra Himlen høit kommer vi nu herText
75Den signede Dag er os betedText
76I denna søde JuletidText
77Et Barn er født i BethlehemText
78Et Barn er os ved Herrens store NaadeText
79Lovet være du Jesu ChristText
80Os er i Dag en Frelser fødText
81Jeg som et Barn mig glæde vilText
82Fra Himlen kom en Engel klarText
83Et lidet Barn saa lysteligText
84Bort, Verdens juleglædeText
85Her komme dine arme SmaaText
86Mit Hjerte altid vankerText
87Frisk op! endnu engangText
88Vor Jesus kan ei noget Herberg findeText
89Fryd dig i Guds BehagText
90Alle Ting er' underligeText
91Min Sol, min Lyst, min GlædeText
92Hvordan takke vi vor HerreText
93Den yndigste Rose er fundenText
94Er Gud for mig, saa trædeText
95O trofaste Gud, Herre Jesu kjær!Text
96Et helligt Liv, en salig DødText
97O Gud ske Lov! min Jesus gjørText
98Med Fred og Glæde far jeg henText
99Nu træde vi til et nyt AarText
100Nu lader os fremtrædeText

[This hymnal has not been proofed - data may be incomplete or incorrect]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements