Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

M. B. Landstads Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Professor Dr. E. Blix, samt følgende tillæg: Kirkesalmeboger og Almedigter af Biskop J. N. Skaar, med 79 portræter, og Kirkemusiker og Kirkemusik...

Editor: M. B. Landstad, J. N. Skaar, Dr. A. Chr. Bang, Dr. E. Blix
Publisher: Forlagt af Aktieseskabet Norsk Salmebog-Samlang, 1897
Language: Norwegian
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1I Jesu Navn [I Jesu Navn]Text
2Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst![Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!]Text
3Nu bede vi den Helligaand[Nu bede vi den Helligaand]Text
4Søde Jesu, vi er her[Søde Jesu, vi er her]Text
5O Herre Krist, dig til os vend[O Herre Krist, dig til os vend]Text
6Her er Guds Hus og Himlens PortText
7Hvor To og Tre forsamlet erText
8Lover Herren! han er nærText
9Nu kjære menige Kristenhed[Nu kjære menige Kristenhed]Text
10O store Gud, vi love digText
11Alenest' Gud i Himmerig[Alenest' Gud i Himmerig]Text
12Vi tro og trøste paa een Gud[Vi tro og trøste paa een Gud]Text
13Frygt mit Barn, den sande GudText
14O Fader vor i Himmerig[O Fader vor i Himmerig]Text
15Jesu, dine dybe Vunder[Jesu, dine dybe Vunder]Text
16Til dig alene, Herre Krist[Til dig alene, Herre Krist]Text
17O vi arme Synd're![O vi arme Synd're!]Text
18Søde Jesu, kom at røreText
19O Helligaand, kom til os nedText
20O Lue fra Guds KjærlighedText
21Gud Helligaand, opfyld med LystText
22O Gud, af Naade rig og storText
23Herre tal, din Tjener hørerText
24I denne StundText
25O SjælevenText
26Lov og Tak og evig ÆreText
27Gud Helligaand, i Tro os lærText
28Nu er os Gud miskundelig[Nu er os Gud miskundelig]Text
29Hold oppe, Gud, hos os dit Ord[Hold oppe, Gud, hos os dit Ord]Text
30Hjælp Gud, at vi den Naade faaText
31Den Trøst er storText
32Tak for dit OrdText
33Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig![Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!]TextAudio
34Enhver, som tror og bliver døbtText
35Jeg glæder migText
36Helligste TreenighedText
37Gud Fader, hør idag vort RaabText
38Kommer hid kun med de SmaaText
39O, lad din Aand nu med os være[O, lad din Aand nu med os være]Text
40Kjære Barn, hvor stor er dogText
41Af Jesu Ord og Adferd kanText
42Jeg er frelst og dyrekjøbtText
43Lad denne Dag, o Herre GudText
44Guds Ord det er vort ArvegodsText
45De unge Kristne Knæle nedText
46Jeg har af Hjertens Grund afsagt[Jeg har af Hjertens Grund afsagt]TextAudio
47Lad mig nu din forbliveText
48Jeg arme Synder træde maaText
49Ve mig, at jeg saa mangelundText
50O Jesu Krist, from, mild og godText
51Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saaText
52O Sjæl, hvor blev de gode Ord[O Sjæl, hvor blev de gode Ord]TextAudio
53Jeg staar for Gud, som al Ting veedText
54Jeg kommer her, o søde GudText
55Vi takke Gud, vor FaderText
56O Jesu, Lov og ÆreText
57Til Herrens Bord i Jesu NavnText
58O Jesu, for din Alterfod[O Jesu, for din Alterfod]Text
59aDyre Bord, som Jesus dækker[Dyre Bord, som Jesus dækker]Text
59bDyre Bord, som Jesus dækker[Dyre Bord, som Jesus dækker]Text
60Du Livsens Brød, ImmanuelText
61Stat op med Fryd og tag imodText
62Vi komme, Herre Jesu KristText
63Herre Jesu, kom tilstede[Herre Jesu, kom tilstede]Text
64Træder nu til Herrens Bord[Træder nu til Herrens Bord]Text
65O Guds Lam uskyldig[O Guds Lam uskyldig]Text
66Jesu, din Ihukommelse[Jesu, din Ihukommelse]Text
67O Jesu, paa din AlterfodText
68Nu vore Sjæles Høitid staarText
69Gud være lovet evig nu og priset[Gud være lovet evig nu og priset]Text
70O Jesu, søde Jesu, digText
71O Jesu, dig TaksigelseText
72Jeg nu evig haver LivetText
73Gud Fader være æret!Text
74Nu er jeg glad og gaar med SangText
75aOp sødeste Sang[Op sødeste Sang]Text
75bOp sødeste Sang[Op sødeste Sang]Text
76Nu takker alle Gud [Nu takker alle Gud ]Text
77aMin Sjæl, min Sjæl, lov Herren[Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren]Text
77bMin Sjæl, min Sjæl, lov Herren[Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren]Text
78Saalænge du har Maal og MundText
79O du min ImmanuelText
80Herre Jesu Krist![Herre Jesu Krist!]Text
81Jesum Jesum, Jesum sigterText
82Hvor salig er den lille Flok[Hvor salig er den lille Flok]Text
83Jeg takker Gud, min kristen TroText
84Det lakker nu ad Aften bradtText
85O hellige TreenighedText
86Ordets Lærdom, Bøn og SangText
87O salig den, Guda Ord har hørtText
88Udi din Haand, o Fader blidText
89Tag nu o Herre, nøie vareText
90Vor Herre Gud og SkabermandText
91Herre, signe du og raadeText
92Fred til Bod for bittert Savn[Fred til Bod for bittert Savn]Text
93Saa vil vi nu sige hverandre Farvel[Saa vil vi nu sige hverandre Farvel]Text
94O tænk, naar engang samles skalText
95Op, thi Dagen nu frembryder[Op, thi Dagen nu frembryder]Text
96Fryd dig, du Kristi Brud[Fryd dig, du Kristi Brud]Text
97Gjør Døren høi, gjør porten vid!Text

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements