Lutherförbundets Sångbok

Publisher: Augustana Book Concern, Rock Island, 1913
Denomination: Evangelical Lutheran Augustana Synod of North America
Language: Swedish; English
Notes: Lutherförbundets Sångbok numbers start with "S"; Bound with: The Luther League hymn book (Rock Island: Augustana, c. 1912); numbers begin with "E"
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
S1Hela världen fröjdes HerranHELA VÄRLDEN FRÖJDES HERRANText
S2Jesus, du min fröjd och frommaHELA VÄRLDEN FRÖJDES HERRANText
S3Nästan en kristenALMOST PERSUADEDText
S4Välsigna, Gud, vårt landAMERICAText
S5Jesus är min sång[Jesus är min sång]Text
S6Stäm in i änglars korAMERICAText
S7Ungdom i världenHERRE, MIT HJÄRTAText
S8Herre, jag bederHERRE, MIT HJÄRTAText
S9Undan vike smärtanUNDAN VILE SMÄRTANText
S10Du, som af kärlek varmFADE, FADE, EACH EARTHLY JOYText
S11Käre Herre, talaHÄR EN KÄLLA RINNERText
S12Jesus, lifvets källaHÄR EN KÄLLA RINNERText
S13Fram, I Kristi stridsmänST. GERTRUDEText
S15Rädda de döendeRESCUE THE PERISHINGText
S16O min själ, var nu glad[O min själ, var nu glad]Text
S19Nu tacken Gud, allt folkNUN DANKET ALLE GOTTText
S20Ditt namn, o store GudNUN DANKET ALLE GOTTText
S21Ack, ljufva Herrens ordDENNISText
S22Verka, ty natten kommerWORKText
S23Lämna dig helt åt JesusSAFE IN THE ARMS OF JESUSText
S24Till arf af mina fäderOLD 130TH PSALMText
S25O hufvud, blodigt, såradtHERZLICH THUT MICH VERLANGENText
S26Vill du ej tro och glädjasMISSIONARY HYMNText
S27Du arma barn, som irrarMISSIONARY HYMNText
S28Stå upp, stå upp för JesusWEBBText
S30En liten stund med JesusUTTRYCKSFULLTText
S31En gång från himlen sänktesO DU, MITT HJÄRTAS TRÄNGTANText
S32O dag af ljus och hvilaTILL BETLEHEM MITT HJÄRTAText
S33Hur ofta här försagdaNEVER ALONEText
S35Hur godt att ha ett fäste[Hur godt att ha ett fäste]Text
S36O bönestund, så skön och dyrSWEET HOUR OF PRAYERText
S37Förr jag var en syndens trälHERRENS DAG, HUR SKÖN DU ÄRText
S38Guds rena Lam, oskyldigO LAMM GOTTES UNSCHULDIGText
S39Väl dig unga skara godHENDONText
S40Jesus, som min själ har kärMARTYNText
S41Hvarje stund vid Jesu bröst[Hvarje stund vid Jesu bröst]Text
S42Stilla, ljuflig, underbarSPANISH HYMNText
S43O, hvad världen nu är skönDIXText
S44O min Frälsare, mig led[O min Frälsare, mig led]Text
S45Klippa, du, som brast för migTOPLADYText
S46Jesus kär, gå ej förbi migPASS ME NOTText
S48I ungdomsår, i såningstidI UNGDOMSÅR Text
S49Om någon mig åtspörja villI UNGDOMSÅR Text
S50O, att med tusen tungors ljudCORONATIONText
S51Pris Gud, all godhets källa vidARLINGTONText
S52Stå upp i fröjd, han kommen ärARLINGTONText
S53Så går en dag än från vår tidNUN SICH DER TAG GEENDET HATText
S54O tänk, när i Guds fröjdesalORTONVILLEText
S55Sann tro på Gud och på hans ordNUN DANKET ALL UND BRINGET EHRText
S56Där flöt en gång från korsets stamCOWPERText
S57Pris vare dig, o Jesus huldAVONText
S58En timme i Getsemane[En timme i Getsemane]Text
S61Tack, atta ditt hjärta öppet stårJAG ÄR ETT FATTIGT NÅDEHJONText
S64Du kyrka på den grundval byggdATHENSText
S66Vårt land, vårt land, vårt fosterland[Vårt land, vårt land, vårt fosterland]Text
S67Vår Gud är oss en väldig borgEIN FESTE BURG IST UNSER GOTTText
S68Herre, oss enhvar välsignaSICILIAN MARINERS' HYMNText
S69Kom, o syndare, du armeJESUS, LÅT DIN RÄDDA DUFVAText
S70Amen sjunge UPP, MIN TUNGAText
S72Tack, o Gud, att i din kyrkaWERDE MUNTER, MEIN GEMÜTEText
S73Dagar komma, dagar flyktaWERDE MUNTER, MEIN GEMÜTEText
S74Himlar, gifven Herren äraVI MÅSTE BYTA HJÄRTANText
S75O, sök ej hjälp hos andraVI MÅSTE BYTA HJÄRTANText
S76Gud, i mina unga dagarFREU DICH SEHR, O MEINE SEELEText
S77Jesus, lär mig efterfölja[Jesus, lär mig efterfölja]Text
S78Lef för Jesus – intet annatHAR DU MOD ATT FÖLJA JESUS?Text
S79Herrens vänner ingalunda HAR DU MOD ATT FÖLJA JESUS?Text
S81Ofvan världens ve och villaJESUS ÄR MIN VÄN DEN BÄSTEText
S82Jesus är min vän den bästeJESUS ÄR MIN VÄN DEN BÄSTEText
S84Hemma, hemma få vi hvilaHEMMA, HEMMA FÅ VI HVILAText
S85Korset vill jag gärna bäraAUTUMNText
S86Hela vägen går han med mig[Hela vägen går han med mig]Text
S87Gå och tala om för Jesus[Gå och tala om för Jesus]Text
S88Allt för Jesus, allt för JesusWHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUSText
S89Hvilken vän vi ha i JesusWHAT A FRIEND WE HAVE IN JESUSText
S90Kom, du nådens källa rikaNETTLETONText
S91Tänk uti din ungdoms dagarAUSTRIAText
S92Sittande vid Jesu fötterLAMMETS FOLK OCH SIONS FRÄNDERText
S93Se, hur fågeln gladt sig svingarRIPLEYText
S94Lyft den högt, den hvita fanan[Lyft den högt, den hvita fanan]Text
S95I den ljusa morgonstunden[I den ljusa morgonstunden]Text
S96Lofva Gud, min själ, min tungaHARWELLText
S97Bygger du ditt hus på sandenLORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSINGText
S98Tack, o Herre, att du samlarLORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSINGText
S99Dig, min Jesus, vill jag följaLORD, I HEAR OF SHOWERS OF BLESSINGText
S100Sitta under korsets stamHORTONText
S101Skurar af nåd skola fallaSHOWERS OF BLESSINGText
S102Tag, det namnet Jesus med digTAKE THE NAMEText
S103O hur härligt at få vandraSHALL WE GATHERText
S104Skola vi väl alla mötasSHALL WE MEET?Text
S105Våga dig dristeligSTILLE NACHTText
S106Till det härliga land ofvan skynSWEET BY AND BYText
S108Hör, Anden manar på!HOLBORNText
S109Förr'n vi skiljas från hvarandraHERRE, SAMLA OSS NU ALLAText
S110Till Betlehem nu vi skynda[Till Betlehem nu vi skynda]Text
S111Kom, Helge Ande, nu som förFEDERAL STREETText
S112Som fåglar småACH GOTT UND HERRText
S113Upp, alla verk som Herren gjortDUKE STREETText
S114Ack, Herre Jesu, hör min röstVOM HIMMEL HOCH DA KOMM ICH HERText
S115Din sol går bort, men du blir när[Din sol går bort, men du blir när]Text

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements