Kirkesalmebog: efter offentig foranstaltning

#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1I Jesu Navn Text
2Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!Text
3Nu bede vi den HelligaandText
4Søde Jesu, vi er herText
5O Herre Krist, dig til os vendText
6Her er Guds Hus og Himlens PortText
7Hvor to og tre forsamlet erText
8Lover Herren! han er nærText
9Nu kjære menige KristenhedText
10O store Gud, vi love digText
11Alenest' Gud i HimmerigText
12Vi tro og trøste paa een GudText
13Frygt mit Barn, den sande GudText
14O Fader vor i HimmerigText
15Jesus, dine dybe VunderText
16Til dig alene, Herre KristText
17O vi arme Synd're!Text
18Søde Jesu, kom at røreText
19O Helligaand kom til os nedText
20O Lue fra Guds KjærlighedText
21Gud Helligaand, opfyld med LystText
22O Gud, af Naade rig og storText
23Herre tal, din Tjener hørerText
24I denne StundText
25O SjælevenText
26Lov og Tak og evig ÆreText
27Gud Helligaand, i Tro os lærText
28Nu er os Gud miskundeligText
29Hold oppe, Gud, hos os dit OrdText
30Hjælp Gud, at vi den Naade faaText
31Den Trøst er storText
32Tak for dit OrdText
33Kyrie eleison! Gud Fader, miskunde dig!Text
34Enhver, som tror og bliver døbtText
35Jeg glæder migText
36Helligste TreenighedText
37Gud Fader, hør idag vort RaabText
38Kommer hid kun med de SmaaText
39O, lad din Aand nu med os væreText
40Kjære Barn, hvor stor er dogText
41Af Jesu Ord og Adferd kanText
42Jeg er frelst og dyrekjøbtText
43Lad denne Dag, o Herre GudText
44Guds Ord det er vort AarvegodsText
45De unge Kristne Knæle nedText
46Jeg har af Hjertens Grund afsagtText
47Lad mig nu din forbliveText
48Jeg arme Synder træde maaText
49Ve mig, at jeg saa mangelundText
50O Jesu Krist, from, mild og godText
51Vanmægtig Sjæl, hvi gaar du saaText
52O Sjæl, hvor blev de gode OrdText
53Jeg staar for Gud, som al Ting veedText
54Jeg kommer her, o søde GudText
55Vi takke Gud, vor FaderText
56O Jesu, Lov og ÆreText
57Til Herrens Bord i Jesu NavnText
58O Jesu, for din AlterfodText
59Dyre Bord, som Jesus dækkerText
60Du Livsens Brød, ImmanuelText
61Stat op med Fryd og tag imodText
62Vi komme, Herre Jesu KristText
63Herre Jesu, kom tilstedeText
64Træder nu til Herrens BordText
65O Guds Lam uskyldigText
66Jesu din IhukommelseText
67O Jesu, paa din AlterfodText
68Nu vore Sjæles Høitid staarText
69Gud være lovet evig nu og prisetText
70O Jesu, søde Jesu, digText
71O Jesu, dig TaksigelseText
72Jeg nu evig haver LivetText
73Gud Fader være æret!Text
74Nu er jeg glad og gaar med SangText
75Op sødeste SangText
76Nu takker alle Gud Text
77Min Sjæl, min Sjæl, lov HerrenText
78Saalænge du har Maal og MundText
79O du min ImmanuelText
80Herre Jesu Krist!Text
81Jesum Jesum, Jesum sigterText
82Hvor salig er den lille FlokText
83Jeg takker Gud, min kristen TroText
84Det lakker nu ad Aften bratText
85O hellige TreenighedText
86Ordets Lærdom, Bøn og SangText
87O salig den, Guda Ord har hørtText
88Udi din Haand, o Fader blidText
89Tag nu o Herre, nøie vareText
90Vor Herre Gud og SkabermandText
91Herre, signe du og raadeText
92Fred til Bod for bittert SavnText
93Saa vil vi nu sige hverandre FarvelText
94O tænk, naar engang samles skalText
95Op, thi Dagen nu frembryderText
96Fryd dig, du Kristi BrudText
97Gjør Døren høi, gjør porten vid!Text
98Hvorledes skal jeg mødeText
99O store Konge, Davids SønText
100Gud Faders Søn enbaarneText

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements